Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Internetové poradenství s. r. o. respektuje ochranu osobních údajů, a proto byly vypracovány tyto zásady ochrany osobních údajů.

Všechny osobní údaje, které získáme budou zpracovány v souladu s níže uvedenými zásadami. V případě dotazů nás kontaktujte.

PrimaRande.cz je stránka, která sdružuje informace o uživatelích. Proto je nezbytnou podmínkou provozování, abychom shromažďovali a využívali vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny naše služby včetně webu a aplikací (dále společně „služby“). Při využívání naší služby se můžete setkat s odkazy na jiné weby, aplikace a služby nebo s nástroji pro sdílení informací s jinými weby, aplikacemi a službami. Neodpovídáme za ochranu soukromí na takových webech, resp. v takových aplikacích a službách a doporučujeme, abyste se před sdělením svých osobních údajů nejprve seznámili s tím, jak je vaše soukromí na takových webech, resp. v takových aplikacích a službách chráněno. Pokud s některým z ustanovení těchto zásad nesouhlasíte, neměli byste naše služby využívat.

Vaše osobní údaje

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, souvisejí s poskytováním a zdokonalováním služeb a jejich funkcí a spadají do tří obecných kategorií:

 • Informace, které nám sdělujete vy sami
 • Informace shromažďované automaticky
 • Informace, které získáváme od třetích stran

V mnoha případech jsou osobní údaje využívány pouze v pseudonymizované nebo anonymizované podobě.

Jaké osobní údaje shromažďujeme:

Bez registrace

Při každé návštěvě na našem webu ukládáme ve výchozím nastavení tyto údaje:

 • IP adresu (adresu internetového protokolu) počítače,
 • web, ze kterého k nám přicházíte (odkazující server),
 • stránky navštívené na našem webu,
 • datum a čas vaší návštěvy,
 • typ prohlížeče a jeho nastavení,
 • operační systém.

Tyto údaje slouží pouze ke statistickým účelům bez odkazu na jednotlivé návštěvníky.

S registrací

Používáme pouze osobní údaje, které nám sami sdělíte (např. kontaktní údaje při registraci, informace ve vašem profilu nebo fotografie). V mnoha případech se můžete rozhodnout, jaké osobní údaje o sobě sdělíte pro účely profilování nebo vyhledávání. Osobní údaje nezbytně nutné k uzavření smlouvy jsou vždy zvlášť označené (např. e-mailová adresa), abyste věděli, jaké údaje musíte zadat, abyste mohli službu využívat, a jaké máte možnosti, pokud údaje neuvedete.

Dále je pro poskytování našich služeb potřebné uvést následující údaje:

 • Pohlaví
 • Pohlaví hledaného partnera
 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • PSČ
 • Datum narození
 • Výška
 • Rodinný stav
 • Vzdělání
 • Povolání

Pokud si zakoupíte placené služby (mince či jiné) získáme při jeho úhradě tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Údaje o bankovním účtu nebo o platební kartě shromažďované důvěryhodným externím poskytovatelem služeb

Soubory cookie

Soubory cookie slouží k optimalizaci vaší komunikace v platformách. Zároveň vás také podle nich poznáme. Soubor cookie je textový soubor ukládaný dočasně do paměti počítače (relační soubory cookie) nebo trvale na pevný disk (trvalé soubory cookie). Mohou obsahovat informace o vašich předchozích požadavcích na příslušném serveru nebo informace o předchozích nabídkách. Neslouží ke spouštění programů a nepřenášejí do počítače viry. Jejich hlavním účelem je přizpůsobení nabídky jednotlivým uživatelům, aby mohli službu využívat co nejpohodlněji.

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení umožňuje soubory cookie přijímat. Nastavení ale můžete změnit a prohlížeč pak může soubory cookie blokovat nebo vás u každého zvlášť žádat o souhlas s uložením souboru. Pokud ale soubory cookie zakážete, může se stát, že ztratíte přístup k některým našim nabídkám.

Používáme relační soubory cookie, soubory cookie našich partnerů a přidružených společností a trvalé soubory cookie.

Relační soubory cookie: Většinou používáme právě tento typ souborů cookie, které se neukládají na pevný disk a při zavření prohlížeče se vymažou. Slouží k ověření při přihlašování a k rozložení zátěže systému.

Soubory cookie našich partnerů a přidružených společností: Tento typ souborů cookie používáme, pokud k našim službám přistupujete přes externí reklamu. Slouží k vyúčtování s našimi spolupracujícími partnery, ale neobsahují žádné vaše osobní údaje.

Trvalé soubory cookie: Tento typ souborů cookie používáme k ukládání vašich osobních nastavení. Díky nim můžeme poskytované služby přizpůsobovat vašim preferencím a průběžně je zdokonalovat, protože máme vaše osobní nastavení k dispozici, kdykoli náš web navštívíte.

Zákonnost zpracování a souhlas

Vaše osobní údaje používáme pouze v případě, že k tomu máme nějaký právní základ (jinými slovy máme na to ze zákona právo). K takovým právním základům patří zejména podle článku 6 a 9 nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlas (v případech, kdy ho poskytujete, např. při přihlašování k odběru zpravodajů), smlouva (pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme, např. podmínek používání nebo smlouvy o placeném členství), plnění zákonných povinností (např. povinností v oblasti daňových úniků nebo auditů zaměřených na praní špinavých peněz, pro něž může být nezbytné uchovávat vaše osobní údaje nebo je jinak zpracovávat), ochrana životně důležitých zájmů vašich nebo jiné fyzické osoby (např. v případě náznaků možného sebepoškození uživatele) nebo oprávněné zájmy naší společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody našich uživatelů vyžadující ochranu osobních údajů; k takovým oprávněným zájmům patří zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti našich informačních systémů, zlepšování a personalizace našich služeb, včetně analýzy chování při jejich využívání, využívání služeb třetích stran pro účely analýz a tzv. remarketingu (viz dále), využívání osobních údajů k ověřování, uplatňování, výkonu a obhajobě zákonných nároků.

Používáme-li osobní údaje k účelu, k němuž ze zákona potřebujeme váš souhlas, vždy vás nejprve požádáme o výslovný souhlas a ten zaznamenáme. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat a tím vyjádřit nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů nebo podat námitku vůči jejich dalšímu zpracování. Vždy můžete podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu.

K vyjádření nesouhlasu nebo podání námitky stačí jednoduchá zpráva. Můžete nám ji poslat e-mailem na adresu XXX Pokud budete mít jakékoli dotazy k právním základům shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se na nás. Kontaktní údaje jsou uvedeny dole.

Děti

Služby, které nabízíme, nejsou určeny dětem mladším 18 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme získali údaje od uživatelů mladších 18 let, učiníme okamžité kroky k vymazání takových údajů.

Nástroje používané ke zpracování údajů

Používání nástrojů pro analýzy a remarketing

Primarande analyzuje online chování svých členů. Sestavujeme anonymní uživatelské profily, abychom mohli poskytovanou službu dále zlepšovat. K tomu využíváme mimo jiné službu Google Analytics Zpracovávány jsou pouze zkrácené IP adresy bez přímého odkazu na jednotlivé uživatele.

Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání webových stránek, včetně vaší IP adresy, jsou předávány na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Společnost Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami a internetem. Přehledy sestavované společností Google obsahují demografické údaje a údaje o zájmech na základě vaší interakce s reklamami nebo vašich návštěv na reklamních webech. Pokud to zákon nezakazuje, může společnost Google tyto informace předávat také třetím stranám, které je pro ni zpracovávají. Společnost Google nebude vaši IP adresu spojovat s žádnými dalšími údaji. Používání souborů cookie můžete odmítnout v nastaveních prohlížeče. Upozorňujeme ale, že se může stát, že některé funkce na našem webu pak nemusejí fungovat. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedený účel.

Můžete uplatnit námitku vůči shromažďování vašich osobních údajů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics. Budete-li chtít službu Google Universal Analytics zakázat, použijte k tomu doplněk do prohlížeče. Můžete také použít nastavení souborů cookie v zásadách společnosti Google pro ochranu osobních údajů a zakázat společnosti Google používat soubory cookie pro reklamní účely: https://adssettings.google.com/

Další informace o podmínkách používání a o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na webu: www.google.com/analytics/terms/gb.html a http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Modul plug-in pro Facebook

Používáme moduly plug-in sociálních sítí (dále „moduly plug-in“) poskytované sociální sítí facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Tyto moduly plug-in jsou označeny logem Facebooku. Pokud na webu eDarling použijete modul plug-in sociální sítě, naváže prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Facebook poté přenese do prohlížeče obsah modulu plug-in, který ho začlení do webové stránky.

Tím získá informace, k nimž máte přístup na webu Primarande.cz. Pokud jste zároveň přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, Facebook může vaši návštěvu na webu Primarande.cz přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. Při každém použití modulu plug-in Facebooku (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“) se příslušná informace přenese z prohlížeče na Facebook, kde se uloží. Účel a rozsah shromažďování a dalšího zpracovávání vašich osobních údajů a jejich využívání Facebookem a vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí jsou podrobně popsány v zásadách ochrany soukromí na Facebooku.

C. Používání zpracovatelů plateb

Stripe je technologická společnost. Její software umožňuje jednotlivcům a firmám přijímat platby přes internet. Společnost Stripe poskytuje technickou a bankovní infrastrukturu a ochranu proti podvodům, které jsou nezbytné pro provozování online platebních systémů. Společnost Stripe zpracovává platební údaje. Další informace o společnosti Stripe a její zásady ochrany soukromí najdete na webu https://stripe.com/.

Adyen je globální platební společnost, která nám umožňuje přijímat elektronické a mobilní platby a platby v místě prodeje. Proto zpracovává platební údaje. Další informace o společnosti Adyen a její zásady ochrany soukromí najdete na webuhttps://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Předání osobních údajů do třetích zemí a dalším příjemcům osobních údajů

Ke zpracovávání údajů částečně používáme externí poskytovatele služeb. Tyto společnosti byly vybrány a pověřeny po pečlivém zvážení, musejí se řídit našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány. Pokud jsou vaše údaje těmito společnostmi zpracovávány mimo Evropskou unii, může se stát, že jsou zpracovávány v zemi, kde neplatí tak přísná ochrana osobních údajů jako v Evropské unii.

Informace shromažďované v Evropském hospodářském prostoru (EHP) mohou být mimo EHP předávány například pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. K zajištění zákonného předávání vašich osobních údajů mimo EHP používáme přiměřené záruky jako např. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo jiné mechanismy schválené platnými právními předpisy.

Osobní údaje budou externím poskytovatelům služeb předávány pouze v případě, že to bude nezbytné k poskytování nabízených služeb, např. marketingových služeb, zpracování plateb za členství formou poplatků, inkasa pohledávek atd.). V takových případech zajistíme, aby poskytovatelé služeb byli na základě smlouvy nebo prostřednictvím jiných opatření povinni poskytovat odpovídající ochranu osobních údajů.

Uchovávání a doba uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak dlouho to bude nezbytné k plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo jak dlouho nám platné právní předpisy umožňují jejich uchovávání pro určité účely, např. pro obhajobu v případě soudních nároků.

Pokud svůj účet zrušíte, vymažeme veškeré informace, které o vás budeme mít. Jestliže nebude možné vaše údaje zcela vymazat nebo to nebude z důvodů uvedených v platných právních předpisech nezbytné, budou příslušné údaje zablokovány, aby nemohly být nadále zpracovávány. Údaje blokujeme například v těchto případech:

 • Na vaše platební údaje a případné další údaje se obecně vztahují různé zákonné předpisy pro uchovávání údajů, například lhůty stanovené v německém obchodním nebo daňovém zákoníku. Podle nich jsme povinni uchovávat tyto údaje pro daňové účely a pro účely auditu po dobu 10 let. Teprve poté můžeme příslušné údaje definitivně vymazat.
 • I v případech, kdy se na vaše údaje nevztahuje žádná zákonná povinnost uchovávání, můžeme od jejich okamžitého vymazání upustit v zákonem povolených případech a místo toho je nejprve zablokovat. To se týká konkrétně případů, kdy je možné, že budeme příslušné údaje potřebovat pro další zpracování smlouvy, trestní řízení nebo obhajobu u soudu (např. v případě reklamací). Doba blokování těchto údajů závisí na zákonných promlčecích lhůtách. Po uplynutí příslušné promlčecí lhůty budou údaje definitivně vymazány.

Nástroje používané k zabezpečení vašich údajů

Na ochranu shromažďovaných osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, sdělování nebo přístupu k nim používáme technická, organizační i fyzická ochranná opatření. Všechny informace, které nám sdělíte při registraci nebo přihlášení (např. kontaktní údaje, informace v profilu, platební údaje při objednávání placeného členství apod.), jsou šifrované. Šifrování pomáhá chránit důvěrnost výměny osobních údajů mezi vámi a naším webovým serverem a předcházet zneužívání osobních údajů např. jejich zachytáváním. K šifrování používáme technologii SSL (Secure Socket Layer). Je to obecně přijímaná a běžně používaná technologie. Vzhledem k tomu, že shromažďujeme osobní údaje, přijali jsme preventivní technická opatření a vaše osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečeném prostředí. Přístup k vašim údajům má pouze několik málo vybraných zaměstnanců a poskytovatelů služeb, a to pouze pro účely uvedené v těchto zásadách a dále pro účely kontroly kvality, vyřizování stížností a zamezování podvodům. Shromažďované osobní údaje jsou uchovávány v EU.

Některé nebo i všechny shromažďované osobní údaje mohou být uchovávány na serverech mimo zemi, kde máte bydliště. Právní předpisy o ochraně osobních údajů se v takové zemi mohou lišit. Může se tak stát, že o přístup k vašim údajům budou moci v souladu s platnými právními předpisy žádat tamní státní úřady, soudy nebo orgány činné v trestním řízení. V souladu s platnými právními předpisy v takových zemích vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přijetí vhodných ochranných opatření, která budou po zpracovateli údajů v dané zemi požadovat, aby vaše osobní údaje chránil obdobnými ochrannými opatřeními, jaká platí v EU.

Práva uživatelů

Podle nařízení GDPR máte ve vztahu ke svým údajům následující práva, která můžete uplatnit kdykoli v písemné formě.

Právo být informován

Právo být informován zahrnuje povinnost správců údajů „informovat o spravedlivém zpracování“, a to zpravidla prostřednictvím oznámení o ochraně osobních údajů. Toto právo zdůrazňuje, že jsme povinni jasně a srozumitelně informovat o tom, jak používáme osobní údaje našich klientů.

Právo přístupu

Právo přístupu dává subjektu údajů právo žádat správce údajů o informace týkající se jeho osobních údajů. Subjekt údajů může požádat o informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, může požádat o přístup k nim a o jejich kopii a o další informace týkající se jejich zpracovávání.

Právo na opravu

Subjekt údajů může správce požádat, aby opravil nepřesnosti v jeho osobních údajích. Pokud údaje, které správce má ve svém držení, nejsou aktuální nebo jsou neúplné, může subjekt údajů požádat o jejich doplnění.

Právo na vymazání údajů / právo být zapomenut

Právo na vymazání umožňuje subjektu údajů požádat správce, aby jeho osobní údaje ze systému odstranil nebo vymazal, takže pak už nebudou dostupné pro třetí osoby.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování umožňuje subjektu údajů požádat správce, aby přestal jeho osobní údaje zpracovávat. Správce však smí i nadále osobní údaje uchovávat.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů právo požádat správce, aby mu jeho osobní údaje poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, aby je pak mohl bez problémů předat jinému správci údajů.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku umožňuje subjektu údajů zabránit správci v dalším zpracování jeho osobních údajů, pokud k jejich zpracování neexistuje žádný oprávněný důvod.

Právo kdykoli souhlas odvolat

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu vám usnadníme. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud vaši žádost nevyřídíme do jednoho měsíce, máte právo stěžovat si u dozorového úřadu a obrátit se na soud.

Další informace

Pokud budete chtít další informace, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese:

E-mail: info@internetove-poradenstvi.cz

Internetové poradenství, s. r. o. má vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za veškeré záležitosti týkající se ochrany soukromí a osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@internetove-poradenstvi.cz.